Vragen en antwoorden

Minder valide passagiers

Zijn er accommodaties voor invalide/mindervalide passagiers?

Over het algemeen zijn er speciale hutten voor invaliden of mindervaliden aan boord van de nachtovertochten. Vraag hiernaar bij het reserveren van uw overtocht.